NOVINKA - Práca šľachtí

Dňa 11.5.2022 sa uskutočnil na pôde našej školy interný projekt: Práca šľachtí, ktorým sme chceli poukázať na dôležitosť rôznych druhov povolania. Cieľ sa plnil formou zážitkového učenia sa u detí.