AKTIVITY DETÍ 1. TRIEDY


Milí rodičia, pozývame Vás k nahliadnutiu do našej práce s Vašimi detičkami...

                                                      ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023