ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok sa upravuje  - dodatkuje. Čoskoro  bude v plnom znení na stránke školy.