NAŠE ÚSPECHY

 Materská škola Dobšinského trieda č. 3 Srnky získala dňa 23.11.2020 v súťaži Enviropátračka - Stromy

1. miesto.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme pani učiteľkám za excelentnú prípravu.

Enviropátračka v októbri si bližšie posvietila na stromy. Čo tieto organizmy potrebujú k životu, kto na stromoch býva a čo na nich rastie? To je len veľmi krátka ukážka, čo všetko naši súťažiaci museli vyriešiť. Nechýbal obľúbený test o stromoch a dreve, umelecky zamerané úlohy či praktické zisťovanie tvrdosti dreva. Teší nás, že mnohí sa rozhodli aj vysadiť vlastný strom, a tak prispieť k zazelenaniu sa svojej obce či mesta.

A tu sú výsledky:

Kategória 4+

1. miesto - Klub Srnky - Nitra
2. miesto - Matej Macko - Stará Ľubovňa
3. miesto - Klub Žabky - Banská Bystrica