Vernisáž v MŠ - Farebná jeseň

      V našej škole sa pod záštitou pani učiteliek Bc. Evičky Matisovej a Mgr. Romanky Lahučkej uskutočnila vernisáž detských prác na tému : Farebná jeseň. Do vernisáže sa zapojili všetky pani učiteľkami z jednotlivých tried a tak prispeli prácou svojich detičiek uskutočniť takúto nádhernú myšlienku a podporiť tak detskú fantáziu a tvorivosť bez ohľadu na vek detí.