NOVINKA: Návrat ku klasike (odhoď lego, zober drevo)- projekt triedy č. 4

Nielen Švédi, ale aj Fíni zisťujú, že ich žiaci nie sú svetovou špičkou vo vzdelávaní. je to kvôli využívaniu digitálnych technológií, v ktorých zaostávali klasické učebnice, pero, zošity. Preto ministerka Lotta Edholmová zastavila trend používania tabletov a digitálnych technológií v školách. U detí bola zistená negramotnosť v klasickej výučbe a škodlivosť digitálnych prístrojov, ktoré oslabujú žiakov niečo sa naučiť.