Tlačivá

Milí rodičia, ponúkame Vám tlačivá : vrátenie poplatku za materskú školu, prerušenie dochádzky do materskej školy, ospravedlnenie dieťaťa z výchovno -vzdelávacej činnosti,  ktoré si môžete stiahnuť v prípade Vašej potreby.