Materská škola Dobšinského

             Základné údaje o nás

Kontakt MŠ Dobšinského: 037/7336014

Kontakt Školská jedáleň: 037/ 733 6013

Údaje o zriaďovateľovi:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra 950 06

Prevádzka MŠ: od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Príchod detí do MŠ výlučne do 8.00 hod. Následne sa budova školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov a nasleduje dezinfekcia priestorov školy.

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka MŠ:

Martina Kramárová

Zástupca riaditeľa materskej školy:

Monika Molnárová

Pedagogickí zamestnanci:

1. trieda Líšky:

Mgr. Mária Ťažká

triedna učiteľka:

Mgr. Nikoleta Pšenáková  

2. trieda Zajačiky:

Mgr. Andrea Beličková 

triedna učiteľka:

Mgr. Zdenka Póčiková 

3. trieda Srnky:

Bc. Eva Matisová Mgr. Romana Lahučká

triedna učiteľka:

Mgr. Romana Lahučká 

4. trieda Ježkovia:

Martina Kramárová

riaditeľka MŠ

triedna učiteľka:

Monika Molnárová

5. trieda Medvedíci:

Martina Czuberková 

triedna učiteľka:

Mgr. Alexandra Csuthyová 

6. trieda : Veveričky

Nadežda Kovalinková (zastupovanie materskej dovolenky za p. Sitárovú)

triedna učiteľka:

Bernadeta Bajanová

Prevádzkový zamestnanec

Mária Smädová

Prevádzkový zamestnanec

Katarína Jančová

Prevádzkový zamestnanec

Darina Sýkorová

Prevádzkový zamestnanec

Altynaj Otrasová

Vedúca ZŠS:

Monika Sabová

Hlavná kuchárka:

Želmíra Vargová

Prevádzkový zamestnanec

Soňa Pinterová

Prevádzkový zamestnanec

Iveta Mikušíková

Prevádzkový zamestnanec

Monika Blanážová

Denisa Ďuricová

Údržbár MŠ:

Víto Šmitala

                Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším.

       Rada školy pri MŠ Dobšinského Nitra, sa skladá z 9 členov:

z pedagogických zamestnancov: Martina Czuberková, Bernadeta Bajanová

z nepedagogických zamestnancov: Mária Smädová

z rodičov: Ing. Martina Vondráková

                  Ing. Lucia Krátka

                 Ing. Katarína Lauková

delegovaný za zriaďovateľa: doc.PhDr. Martina Mojtová, PhD

delegovaný za zriaďovateľa: MUDr. Adriana Filipova

delegovaný za zriaďovateľa: Ing. Miloslav Hatala

Rada školy je pri MŠ Dobšinskeho ustanovená na funkčné obdobie od 10.5.2021 do 9.5.2025