KNIŽNICA V MŠ

Milí rodičia,

v našej MŠ sme pre vás a Vaše detičky zriadili v bloku B - Knižnicu, ktorá bude slúžiť predovšetkým Vám a Vašim detičkám. Knižnica má v evidencii všetky knihy, ktoré si môžete zapožičať domov a spoločne s Vašimi deťmi knihu doma prečítať. Prosíme Vás, aby ste sa do pripraveného zošita, ktorý Vás čaká v knižnici zaevidovali kto, kedy a akú knihu si požičal. Dúfame, že knihy nebudú u Vás doma zbytočne dlho a budú si ich môcť zapožičať aj ostatní naši kamaráti. Ak máte aj vy naši kamaráti doma knihy, ktoré už nepotrebujete, môžete ich do našej Knižnice podarovať. Spoločne tak vyzývame Vás rodičov a deti, aby ste sa zapojili do spoločného čítania rozprávok a príbehov v rámci predčitateľskej gramotnosti.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Kolektív MŠ Dobšinského

Zodpovedná osoba za Knižnicu: Monika Molnárová, 4. trieda Ježkovia