Pokyny pre rodičov

                                             VITAJTE NA STRÁNKE                                                                                            Materskej  školy   Dobšinského Nitra                                     
                                            

                                                                                                                                                                                                      
 VSTUP DO ZARIADENIA ŠKOLY                                                 Vstup do zariadenia školy je už bez nutnosti rúška, alebo respirátora. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia  (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní  rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Tlačivo bezinfekčnosť nájdete v sekcii Pokyny pre rodičov COVID - 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

ZIMA V NAŠEJ ŠKOLE 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov