Pokyny pre rodičov

VITAJTE NA STRÁNKE  Materskej školy Dobšinského,Nitra

OZNAM                                                                                                                                    Materská škola sa od 18.1.2022 do 25.1.2022 nachádza podľa školského semaforu v oranžovej fáze, čo predstavuje stav, kedy je vo viacerých triedach prerušený výchovno - vzdelávací proces, nakoľko bolo v jednotlivých triedach pozitívne dieťa na COVID - 19.

Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni (vrátane víkendu), zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  Tlačivo si môžete stiahnuť  v sekcii (horná lišta)Pokyny pre rodičov COVID - 19.

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov