VITAJTE NA STRÁNKE                                         MŠ DOBŠINSKÉHO                                             Tešíme sa na Vás kamaráti v mesiaci august.                                                               

V mesiaci august má naša materská škola otvorenú prevádzku pre vopred prihlásené deti od 6.30 hod. do 17.00 hod.                                                                     KONTAKT MŠ DOBŠINSKÉHO: 037/7336014                                                         E-mailová adresa: msdobsinskeho@smsnitra.sk                                                        KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ: 037/7336013                                                            Prosíme odhlasovať deti zo stravy výlučne na vyššie uvedené tel.číslo do ŠJ a nie na E-mailovú adresu!!!                                                                                        Prosíme všetkých rodičov, aby naďalej dodržiavali všetky opatrenia:                    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.                 Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast.                                                                                               V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.                                                                   Naďalej je nutné dodržiavať všetky opatrenia:  dezinfekcia rúk,  dodržiavať 2 m odstup, vstup do areálu a šatne s rúškom,  v šatni dodržiavať 10 minútový časový interval, dieťa má rúško v skrinke, počas pobytu v materskej škole rúško nemá .                                

Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke pri nástupe do školy po prázdninách riadne vyplnené tlačivo  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Ak je dieťa neprítomné v MŠ viac ako tri dni (vrátane víkendu), taktiež zákonný zástupca dieťaťa odovzdá triednej učiteľke vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.  Tlačivo si môžete stiahnuť  v sekcii (horná lišta)Pokyny pre rodičov COVID - 19.

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole od 7.12. do 18.12.2020

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.