Pokyny pre rodičov

                           VITAJTE NA STRÁNKE  Materskej školy Dobšinského,Nitra                                                                                                                                                                                                                                                     ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023                                               Žiadosť na nový školský rok 2022/2023 sa podáva v čase od 1.5.2022 do 31.5.2022  buď poštou na adresu: Materská škola Dobšinského 2885/8, Nitra 949 01, alebo e-mailom (msdobsinskeho@smsnitra.sk). Osobne je možné podať žiadosť v materskej škole v dňoch od 3.5. a 4.5.2022 od 14.00 hod. do 16.30 hod.
 
 Informácie, termín zápisu  detí na školský rok 2022/2023, podmienky prijímania detí do MŠ Dobšinského, spádové oblasti patriace pod MŠ Dobšinského, nájdete v hornej lište (ružová farba) s názvom ZÁPIS  DO MŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                               

NOVINKA !!!                                                                                                                                                                  Vstup do zariadenia školy je už bez nutnosti rúška, alebo respirátora.                                        Vstup do priestorov školy: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. Tlačivo o bezpríznakovosti platné od 26.2.2022 nájdete na stránke školy v sekcii Pokyny pre rodičov COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                              

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov