Pokyny pre rodičov

                                             VITAJTE NA STRÁNKE                                                                                            Materskej  školy   Dobšinského Nitra                                                             Materská škola sa otvára  od 6.30 hod. do 8.00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržali príchod detí do školy, nakoľko sa škola už o 8.00 hod. z bezpečnostných a z hygienických dôvodov zatvára. Svojím neskorým príchodom nielen narúšate chod školy, ale zároveň porušujete Školský poriadok školy.                                      
                                                                                                                                                                                         
     VSTUP DO ZARIADENIA ŠKOLY                                                         Vstup do zariadenia školy je už bez nutnosti rúška, alebo respirátora. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia  (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní  rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Tlačivo bezinfekčnosť nájdete v sekcii Pokyny pre rodičov COVID - 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov