Pokyny pre rodičov

                           VITAJTE NA STRÁNKE                                                                                            Materskej školy Dobšinského,Nitra                                                                                                                                                                                                     LETNÁ PREVÁDZKA V MESIACI JÚL:                                                                        Kontakt MŠ Dobšinského: 037/7336014                                                                     Školská jedáleň: 037/ 733 6013                                                    Prevádzka MŠ v čase letnej prevádzky je: od 6.30 hod. do 16.30 hod.Príchod detí do MŠ výlučne do 8.00 hod. Následne sa budova školy uzamyká z bezpečnostných dôvodov a nasleduje dezinfekcia priestorov školy. Prevádzka školy v mesiaci júl je určená pre prihlásené deti z MŠ Dobšinského, Mostná, Vansova a Platanova.
  V mesiaci august je prevádzka materskej školy prerušená.                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                        

        VSTUP DO ZARIADENIA ŠKOLY                                                                                                  Vstup do zariadenia školy je už bez nutnosti rúška, alebo respirátora.                       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. Tlačivo o bezpríznakovosti platné od 26.2.2022 nájdete na stránke školy v sekcii Pokyny pre rodičov COVID – 19.                                                                                                                                                                                                                                              

Dňa 24.6.2021 RTVS natáčala v MŠ v triede č. 4 detskú reláciu Fidlibum. Fotogaléria z natáčania viď. nižšie . 

Vianočné trhy sa konali v materskej škole aj tento rok

                                                          Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

POŠTA Z POĽSKA PRE DETI Z MŠ DOBŠINSKÉHO

                                           ĎAKUJEME


Akcia v mesiaci december: Vianočné pohľadnice z MŠ do Poľska.

Naša materská škola sa rozhodla nadviazať spoluprácu s MŠ v Poľsku. Deti z našej školy a z každej triedy vyrobili pohľadnice k Vianociam, ktoré budú zaslané do MŠ v Poľsku pre nových kamarátov, škôlkárov. Po vzájomnej dohode, budú aj našim deťom zaslané pohľadnice, pozdravy k Vianociam z Poľska. V budúcnosti plánujeme naďalej v spolupráci intenzívne pokračovať a dozvedieť sa niečo viac o fungovaní MŠ v Poľsku. 

Mikuláš v našej škôlke.... 

Fotografie z Mikuláša z jednotlivých tried, nájdete v sekcii Aktivity tried.

Pokyny pre rodičov